Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Forskning

Ved Regionshospital Nordjylland betragtes forskning i bred forstand, herunder også lokalt forankret klinisk forskning, som en væsentlig forudsætning for faglig udvikling og for udvikling af kvalitet i hospitalets ydelser, ligesom forskning er et vigtigt rekrutteringsparameter.

Gennem den seneste årrække har hospitalet øget sit fokus på forskningen markant. En vigtig samlende faktor i den proces var oprettelsen af Center for Klinisk Forskning i 2009.

Centret har et stærkt samarbejde med Aalborg Universitet og har skabt rammerne om et forskningsmiljø i vækst på hospitalet.
I et forskningsmiljø, hvor folk er optaget af deres fag og undersøger sammenhænge, som de er interesserede i, kommer der en spændende faglig dialog, som sætter sit præg på dagligdagen.

Centret blev etableret 1. februar 2009 som et samarbejde mellem Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitet for at formalisere og støtte nye forskningsprojekter

De enkelte forskere på Regionshospital Nordjylland fortæller på en let og forståelig måde, om nogle af de forskningsprojekter der optager dem.

Læs om igangværende projekter -
udvikling, forskning

Publikationslister